Υποδομές

Η δικτυακή και πληροφοριακή υποδομή αποτελεί βασικό πυλώνα και καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων για μηχανοργάνωση, ενδοεπικοινωνίες, λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων, συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας, δημιουργία ή επέκταση δικτύων μεταφοράς δεδομένων. Η εταιρία προσφέρει αξιόπιστες λύσεις που περιλαμβάνουν:

• Δομημένη Καλωδίωση
• Data Centers & Computer Rooms

Ασφάλεια Πληροφοριών

Η UP & RUNNING, προσφέρει λύσεις σε κάθε θέμα ασφάλειας πληροφορικής που καλείται να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος οργανισμός, όπως:

• Ασφάλεια Εσωτερικού Δικτύου και Data Center
• Ασφάλεια Τελικών Χρηστών
• Ασφάλεια Απομακρυσμένων Χρηστών
• Ασφάλεια σε Virtualized Περιβάλλοντα

Πληροφορική

Οι λύσεις που προσφέρει η UP & RUNNING στο δίκτυο των πελατών της καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών από το desktop μέχρι το datacenter:

• Storage Consolidation & Data Management
• Servers

Συστήματα Ασφαλείας

Η ασφάλεια είναι πρωταρχική ανάγκη κάθε επιχείρησης και οργανισμού και αφορά ένα ευρύ φάσμα καθημερινών δραστηριοτήτων.
Καλύπτουμε ανάγκες ασφάλειας όπως:

• Συστήματα Επόπτευσης χώρων (CCTV) και ψηφιακής καταγραφής εικόνας
• Συστήματα Ελέγχου πρόσβασης / κίνησης / χώρου κ.α

Σας Συμβουλεύουμε

Παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες δικτύωσης και λύσεων νέων τεχνολογιών, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων των ήδη υπάρχοντων διαδικασιών και τεχνολογιών για την υποστήριξη νέων υπηρεσιών ή την βελτίωση της απόδοσης των υπάρχοντων.

Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα

Οι δικτυακές υποδομές αποτελούν τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο δομείται η λειτουργία των επιχειρησιακών εφαρμογών, η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, η ενοποίηση εφαρμογών δεδομένων, φωνής και εικόνας, η πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών και η εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Προσφέρουμε:

• Δικτυακές Λύσεις
• Ασύρματα Δίκτυα WiFi